"Evliliğe Dair Söylenenler...

Lee Comer
Öyle görünüyor ki, hepimiz dev bir dalgaya tutulmuş gidiyoruz; başka türlü bir yaşam biçimini düşünemiyoruz bile. Evlenmeye, çocuk yapmaya vs. zorlandığımızı anımsamadığımız için, bunları özgürce seçtiğimizi sanıyoruz.

 Aileler insanların "başına gelir". İnsan aileye "aşık olur", çocukların "sırası gelir". İnsan aile yapısı içinde yaşamayı seçer, çünkü aksi takdirde aşık olmamayı, çocuk yapmamayı ve saireyi seçmesi gerekecektir.

Herley Guerley
Evlilik hiçbir zaman insanın kişiliğini, huylarını silip, yerine yenisi koymaz. 

Kocasının bambaşka bir insan durumuna getirmeyi düşünen kadın, kısa sürede yanıldığını anlar.

Fanny Lewald
Ve biz kadınlar 17 yaşımızdan başlayarak oturuyor, bekliyor ve ümit ediyoruz; işssiz, güçsüz, kuluçkaya yatmış, bir günden öbürüne sabırsızlıkla, çaresizliğimizi bağışlamak için bizi yeterince seven bir erkeğin gelmesini bekliyoruz.

Nena O'Neill
Çiftler birbirlerini sevmek, saymak ve ölünceye kadar birlikte yaşamak yeminleriyle evlenirler. Bunlar ancak meleklerin tutabileceği yeminlerdir.

Evli çiftlerin büyük bir çoğunluğu, can sıkıntısı içinde, evliliğe sadece getirdiği kolaylıklar nedeniyle katlanıyorlar ve buz gibi soğuk ve katı bir yaşam biçimi sürdüyorlar.

Emma Goldman
Her evliliğin ardında iki cinsi de yaşamları boyunca sarmalayan çevre vardır; çevreleri birbirinden öylesine farklıdır ki, kadın ve erkek birbirlerine hep yabancı olarak kalmaktadırlar. Birbirlerinden, aşılmaz bir batıl inanç, töre ve alışkanlık duvarlarıyla ayrıldıklarından, evlilik, birbirlerini tanımalarına ve karşılıklı saygı göstermelerine olanak vermez. Bunlar olmayınca da birleşmeler başarısız kalmaya mahkumdur.

Charlokke Perkins Gilman
Cinsel ilişki gerçeği bir yana bırakılırsa, evlilikte kadın, erkeğin hizmetçisi ya da evinin bakıcısı durumuna girer. Dünyada insan denen havyanın kişisel gereksinimlerini kadın tarafından sağlandığını söyleyebiliriz.

Betty Friedan
Araştırmalarda, ev kadını tarafından harcanan enerjinin büyük bir kısmının gereksiz olduğu sonucuna varılmıştır. Başka araştırmalarla da, kadınların gerektiğinin iki katı daha fazla çalıştıkları kanıtlanmıştır. Kadınlar; gereksiz adımlar ve boş hareketlerle enerjilerini boşuna harcamaktadırlar.

Scuhamith Firestone
Sonunda kadın, erkek için de evliliğin sevgiyle hiç ilişkisi olmayan bir sürü nedeni olduğunu kavrar... Erkeğin yaşamında bir boşluğu doldurmak için satın alınmıştır. Kendi yaşamıysa bir hiçtir. 

Rosalind Coward
Evlilik genellikle erkeğin lehine, kadının emeğini ve üreme kapasitesini güvence altına almaya yarar.

Kadınların evlilik gelenekleri reddettikleri, evliliğin sahiplenme, boyun eğme ve itaat etme çağrışımlarının onları rahatsız ettiği yolunda genel bir görüş var. Tüm bu etkenler-kadınların kamusal başarıları ve aile yapılarında gözlenen büyük alışkanlık-erkek egemenliğinin kalesi olan ailenin yavaş yavaş dağılmasıyla birlikte, kadınların yazgılarında büyük bir iyileşme olduğu düşüncesini destekliyor gibi görünüyor.

François Giraud
Ben yalnızca, eskiden beri olduğu gibi, evliliğin artık bir genç kızın biricik amacı, biricik tasası, yaşamının biricik tutkusu olmadığını söylüyorum. Bu bana apaçık bir gerçek gibi geliyor... Evlenmiyorlar, bağlantıya girmeden önce bazen yıllarca birlikte yaşıyorlar. Genç kızlar, evliliğe artık aşırı istek duymadıkları ve "evde kalma" gibi eski moda korkuları olmadığı için, bu olanaklı duruma geldi.

İnsan çocuk yapmak, bir aile kurmak için evleniyorsa, evliliğin amacı buysa, bu durumda evliliği savunurum. Ne var ki, evlilikte beni dehşete düşüren şey birlikte yaşama olgusu.

Clara Zetkin
Kadının tüm gelişmesi tek yanlıydı ve sadece bir hedefe yöneliyordu: Erkeğin korunması ve sorumluluğu altında, aile içinde ve aile için etkinlik.

Kendi ailesi için en büyük özveriyi gösteren kadın, topluma karşı sanki canice bir bencillik göstermektedir. Çok normal! Genel yaşamın dışında duran, toplumsal olaylara katılmayan ve ilgi göstermeyen kadına, yeni toplumsal erdemler yabancı kalmıştır. Kadında aile sevgisi ne kadar gelişmişse, toplumsal dayanışma da o kadar az gelişmiştir.
  
Sheila Rowbotham
Kadınlar, aile içinde sevgiden yoksun bir dünyada sevgi var etmeye çabalamak gibi akıl almaz bir çelişkiyi yaşamaktadırlar.

İçinde insanların huzur bulduğu sevimli, mutlu ailenin ardında yatan çarpıcı gerçek, kadının emeğinin tüketilmesidir. Nasıl ki işçinin emeğine gerçek değeri verilmiyorsa, kadının bu emeği de yine aynı nedenlerle, kimsenin gözüne görünmez.

Maryline Frenche
Bir kadını mahvetmenin çok daha kolay yolları vardır. Onu öldürmek ya da ırzına geçmek gerekmez. Dövmek bile gerekmez. Evlenirsiniz olur biter.

Erica Jong
Cinselliği, evlenip de öldürmektense, hayal dünyamda canlı tutmak daha işime geliyor.

Herhangi bir şey "aile" kavramıyla eşleştirildiği zaman, bence ortada gizem diye bir şey kalmaz. Oysa sekste gizem ve sihir vardır, bir yasak kokusu vardır.

Dugunum Ana Sayfa

Dugunum.com Pagerank
Mesajlar2005-2006 2007 2008 2009 | Gazete Keyfi
Copyright © 2001, 2015 Dugunum.Com,Net,Org İstanbul - Tüm Hakları Saklıdır. | İletişim
Dugunum.Com sitesinin içeriği tasdixlenmiştir, izinsiz kullanmayın